Julianus Inkasso võlaregister

Taust.ee

 

Eesmärk

Võlaregister toimib ühiskondliku mõjutusvahendina võlgnike suhtes ning meie eesmärk on kutsuda kõiki võlgnikke oma võlgnevusi likvideerima. Tasutud võlgade osas lõpetame me koheselt avalikustamise ning võlgnevuse ajalugu me ei avalikusta.

Nõuded

Võlaregistris on info üksnes Julianus Inkasso menetluses olevate tasumata võlgade kohta, mille puhul on kliendid andnud nõusoleku võlgnevuse avaldamiseks. Tänase seisuga on kliendid nõustunud rohkem kui 70 000 nõude avalikustamisega.

Andmete vaatamise lubatavus

Vastavalt andmekaitse reeglitele võib eraisiku võla andmetega tutvuda üksnes juhul, kui päringu tegijal või tema esindataval on selleks õigustatud huvi. Õigustatud huvi maksehäireandmete saamiseks on isikul, kes väldib selle teadmise abil tehingu tegemist sellise isikuga, kes:
 
  1. võib jääda oma kohustuste täitmisega hätta või
  2. olla ebaaus.
 
Õigustatud huvi ei saa olla lihtsalt uudishimu ega ebatõenäoline viide tulevikutehinguile. Õigustatud huvi peab tulenema andmete saaja usutavast ja konkreetsest seosest maksehäiretega inimesega – kas võimaliku laenupakkumise, võimaliku eluaseme üürileandmise, võimaliku äripartneri valimise või millegi muu konkreetse kaudu

Maksehäireandmete avaldamise juures juriidiliste isikute eristamine eraisikutest
 
Andmekaitse Inspektsiooni poole ei ole mõtet pöörduda juhatuse liikmetel, kelle nimi ja isikukood on avaldatud koos ettevõtte võlgnevusega või kes on arvamusel, et avaldatud andmed ei vasta tõele. Ettevõtte võlgnevusega seotud andmed loetakse majandustegevuse andmeteks, kuna juriidilistel isikutel puudub eraelu. Lisaks ei tegele Andmekaitse Inspektsioon lepingusuhetest tulenevate vaidluste lahendamisega.
Võlgnikest juriidiliste isikute esindajad saavad oma õigusi kaitsta võlaõigusseaduse alusel tsiviilkohtus.
Eraisikute võlainfot võib isiku nõusolekuta avaldada üksnes isikutele, kellel on selleks põhjendatud huvi või seadusest tulenev alus.

Andmete vaataja identifitseerimine

Vastavalt Andmekaitse Inspektsiooni juhendile Maksehäirete avalikustamisest, lubatakse võlaregistri andmeid avalikustada eraisikute võlgnevuste kohta üksnes identifitseeritud kasutajatele.